Algemene voorwaarden

Alle goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, verkopen, inkopen dan wel verhuuractiviteiten zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leverings-, Inkoop- dan wel Verhuurvoorwaarden van Dynamostaal BV, welke zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Utrecht. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Algemene voorwaarden Dynamostaal BV
Allgemeine Bedingungen Dynamostaal BV
General Terms and Conditions Dynamostaal BV
Conditions Générales Dynamostaal BV

 Verkoopvoorwaarden  Inkoopvoorwaarden  Verhuurvoorwaarden
 Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  Einkaufsbedingungen  Mietbedingungen
 General Terms and Conditions of Sale and Delivery  Purchase Conditions
 Conditions Générales de livraison

Op zoek naar onze bedrijfsgegevens ?