Bedrijfsgegevens

Postadres
Dynamostaal BV
Postbus 135
3900 AC Veenendaal

Bezoekadres
Dynamostaal BV
Dynamostraat 31
3903 LK Veenendaal

T: +31-(0)318-509330
F: +31-(0)318-541711
E: info@dynamostaal.com

Kamer van Koophandel
30110965

BTW nummer:
Op aanvraag

Bankgegevens:
IBAN: NL69 RABO 0331 9018 70
BIC: RABONL2U

Alle goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, verkopen, inkopen dan wel verhuuractiviteiten zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leverings-, Inkoop- dan wel Verhuurvoorwaarden van Dynamostaal BV, welke zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Utrecht. Een exemplaar hiervan wordt U op aanvraag kostenloos toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Op zoek naar onze algemene voorwaarden ?